Privacyverklaring Happyfitlife

Happyfitlife, gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contact hierover opnemen kan via de mail, per post of telefonisch.

Happyfitlife acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang, deze worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij deze verwerking wordt rekening gehouden met de vereisten volgens en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze privacyverklaring lees je hoe en welke persoonsgegevens Happyfitlife verzamelt, gebruikt en met welk doel dit wordt gedaan. Het is aangeraden om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen/door te nemen. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de website www.happyfitlife.nl, social media accounts van Happyfitlife en alle aangeboden diensten.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 20-09-2023

Gebruik van persoonsgegevens

Als je gebruik maakt van deze website en gerelateerde diensten of kanalen die Happyfitlife aanbiedt, dan kun je persoonsgegevens met Happyfitlife delen. Deze persoonsgegevens worden onder andere verzameld voor het opnemen van contact (e-mail, telefoonnummer, adres, nieuwsbrief, doorverwijzing) of voor het aanleggen van een cliëntendossier wanneer je een coachingstraject aangaat. Deze persoonlijke gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan beschreven in deze privacyverklaring, tenzij daar vooraf toestemming voor is gegeven (na overleg).

Soorten gegevens die kunnen worden verzameld zijn: NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mail, IP-adres, overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, activiteitgegevens op deze website, internetbrowser/apparaat type en bankgegevens.

Gronden voor verwerking:

– Afhandelen van je betaling/bestelling
– Verzenden van gegevens/informatie/bestanden
– Contact hebben indien nodig (per mail, telefonisch, per post)
– Voor het goed kunnen uitvoeren van de dienstverlening en/of te informeren over eventuele wijzigingen
– Website gedrag wordt geanalyseerd om Happyfitlife te kunnen optimaliseren
– Persoonsgegevens als Happyfitlife hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte
– Happyfitlife verzamelt je persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigde belangen of met wederzijdse toestemming, die je ten allen tijde kunt intrekken.

Je rechten

Je hebt recht op inzage van jouw persoonlijke informatie die Happyfitlife verwerkt. Je kunt hierover contact opnemen. Je ontvangt dan een kopie van jouw persoonlijke gegevens die we verwerken (na verificatie van je identiteit om aan het verzoek te voldoen). Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Happyfitlife zal tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG.

Delen met derden

Je informatie wordt niet gedeeld met derden zonder uw schriftelijke toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die jij, of jouw organisatie, heeft afgesloten met Happyfitlife of tenzij dit een wettelijke verplichting is.

Analytics

Gegevens die je verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om de diensten van Happyfitlife te optimaliseren. Op deze manier is te zien hoe bezoekers de website gebruiken en op basis van die gegevens de website/diensten verbeteren.

Cookies

Happyfitlife maakt gebruik van cookies, dit zijn kleine tekstbestanden die tijdens je bezoek aan de website op de computer wordt opgeslagen. Als je later opnieuw de website bezoekt, wordt bijgehouden wat jij als gebruiker op de website doet (welke pagina’s je bezoekt of vanuit welk land je de website bezoekt). Google Analytics verzamelt dit soort gegevens voor de website van Happyfitlife.

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. 

 

Beveiliging

Happyfitlife zorgt ervoor dat jouw persoonsgegevens tegen verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Hiervoor zijn onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

– Encryptie van data
– SSL-certificaat (beveiligde verbinding + versleuteld)
– Beveiligingsupdate up to date
– Toegangscontrole (tweestapsverificatie)
– Pseudonimiseren van data indien mogelijk
– Het gebruik van VPN (Virtual Private Servers) toegankelijk met SSH-sleutel
– Toegangsbeperkingen